Over de KCR


De Kunst- en Cultuurraad (KCR) heeft als doelstelling de cultuurbeleving en – participatie van inwoners en toeristen in Valkenburg aan de Geul te verbreden. De KCR spant zich in om een talrijk publiek en nieuwe doelgroepen te bereiken.  Speerpunten in het beleid van de KCR zijn participatie, communicatie en promotie van kunst en cultuur evenals cultuureducatie in Valkenburg. Hierbij streeft de KCR naar een maximale verbinding en samenwerking met andere kunstzinnige en culturele organisaties. Andere partners zijn basis- en voortgezet onderwijs. Het culturele beleid van de gemeente Valkenburg is gericht op het realiseren van culturele vernieuwingen die aansluiten bij de te verwachte ontwikkelingen van de stad.

Naast het initiëren van activiteiten is de KCR een adviesorgaan voor de gemeente Valkenburg aan de Geul en geeft alzo gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kunst en cultuur. Ook beeldende projecten in de openbare ruimte maken deel uit van duurzame beslissingen. Eenmaal per drie jaar bestaat de mogelijkheid een kunstproject in de openbare ruimte van een woonkern te realiseren.

De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van een bestuur en veel vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken en de KCR een warm hart toedragen.

Kunstwerken en Cultureel Erfgoed

Activiteiten

Werkgroepen

Bestuur

VoorzitterWillem Vermeer
SecretarisCarla Wijers
PenningmeesterJohan Verstappen
BestuurslidJean Pierre van Dijck
BestuurslidMiel Schreurs
BestuurslidConnie Wezeman
BestuurslidAgnes Blom
BestuurslidYvonne Sintzen

Vrijwilligers