Kunst, Cultuur en Historie van en voor Valkenburg aan de Geul

HISTORIE

Historie van Valkenburg aan de Geul


Met de term cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op de waardevolle materiële kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op artistieke en bouwkundige kunstwerken.
Cultureel erfgoed laat zien waar we vandaan komen en scherpt de blik op de toekomst.