Sociaal Culturele Raad


De Sociaal Culturele Raad (SCR ) is onderdeel van de KCR. De SCR is een overkoepelend adviesorgaan voor de sociaal culturele verenigingen en heeft een verbindende en adviserende taak naar de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Bij deze raad ligt de nadruk meer op ondersteuning en advisering van de verenigingen/stichtingen bij gemeenschappelijke vraagstukken. De SCR is aanspreekpunt voor sociaal culturele verenigingen, legt verbindingen tussen de verenigingen onderling en overige organisaties op sociaal, cultureel en kunstzinnig gebied.

Het team wordt gevormd door vrijwilligers dat betrokken is bij veel activiteiten in Valkenburg. Zo ondersteunt het de KCR bij de organisatie van Kunst- en Cultuurprijzen zoals de tweejaarlijkse  Stiena Ruijpers Ring. Ook de traditionele vrijwilligersdag in oktober in Valkenburg en de organisatie van de cursus AED / hartreanimatie vallen onder de werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden staat een driekoppig bestuur paraat.