Kunst- en Cultuurprijzen


De KCR Kunst- en Cultuurprijs

Een keer in de twee jaar nodigt de KCR inwoners van Valkenburg aan de Geul uit om nominaties aan te dragen voor ontvangers van de Kunst- en Cultuurprijs. Iedere persoon, groepering, vereniging en instelling kan worden voorgedragen als genomineerde en zo in het zonnetje worden gezet. De kunst- en Cultuurprijs wordt uitgereikt aan iemand die zich op een zeer verdienstelijke, actieve en creatieve wijze heeft ingezet voor actieve kunst- en cultuurparticipatie. Te denken valt aan de realisatie van een project of de organisatie van een evenement dat een positieve bijdrage heeft geleverd voor Valkenburg. De KCR hoopt met de prijsuitreiking de interesse voor kunstbeoefening te verdiepen.
De winnaar ontvangt een prijs in de vorm van een bedrag. Hierop volgt de uitvoering van workshops, presentaties of schoolcursussen waarin visie en bekwaamheid worden overgedragen op jeugd en belangstellenden.

Sinds 2004 werden de volgende prijzen uitgereikt:

 KunstprijsCultuurprijs
2004Werkgroep Kunst in Schin op Geul en basisschool St. AntoniusDhr. J. Odekerken, kunst-smid
2006Ronald Mc. Donald KindervalleiRonald Mc. Donald Kindervallei
2009Dhr J. OdekerkenBalletschool Joke de Bakker
2011Henri Jonas KunstkringFanfare St. Cornelius Schin op Geul
2013Dhr. A. AartsVallekebergs Dieksjonaer
2015Anita van Heeswijk café classicStichting Sjaasbergergank
2017Jan SchurgersZangkoor Chorale
2019Echtpaar Maria Verstappen & Jan van den BragtOrganisatie 3x bedankt concert
2022Mark Janssen, illustratorJoëlle Savelkoul, coach/muziekdocente


Stiena Ruijpers Ring

Stiena Ruijpers (1857 – 1930) was de eerste vrouwelijke wethouder en loco burgemeester van Nederland in 1919. Zij was gedurende 11 jaar intensief betrokken bij de Valkenburgse politiek. In 1923 werd zij voor een tweede termijn als raadslid gekozen en mocht in 1927 weer hernieuwd als wethouder aantreden.
De Emancipatiecommissie, voorganger van de KCR, vond Stiena Ruijpers een vrouw waar Valkenburg trots op kon zijn en heeft een prijs voor emancipatie, vernoemd naar Stiena Ruijpers, in het leven geroepen in 1998. De emancipatiegedachte is inmiddels verbreed. De gedachtegang achter de Stiena Ruijpersring is eMENSipatie.

De Stiena Ruijpers Ring wordt een keer in de twee jaar uitgereikt en wel op 8 maart, de ‘internationale vrouwendag’. Iedere man of vrouw die zich binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van eMENSipatie; gelijkwaardigheid voor iedereen, kan in aanmerking komen voor de prijs. De ring wordt als een soort fakkel elke keer aan een andere winnaar doorgegeven. Zo wordt het vuur van de strijd voor gelijkwaardigheid voor iedereen levend gehouden en elke keer weer aangewakkerd. Als de Stiena Ruijpers Ring is doorgegeven ontvangt men een blijvende herinnering in de vorm van een speld.

Bij de instelling van de Stiena Ruijpers Ring is als procedure vastgesteld dat de persoon die de laatste keer de ring heeft ontvangen, een nominatie indient bij de KCR voor een persoon aan wie hij of zij de ring zou willen doorgeven.  Indien de Stiena Ruijpers Ring -houder geen genomineerden voordraagt, draagt de KCR in overleg met hem/haar en de gemeente Valkenburg aan de Geul een persoon voor.

Stiena Ruijpers Ring

1998Mevr. K. Huntjens
2001Mevr. H. Baars
2003Pastoor Janssen
2005Mw.  M. Lemmens
2007Mw.  A. Coster    (overleden)
2009 (2010)Dhr. W. Duijzings in 2009 genomineerd, maar op 8 maart 2010 de ring ontvangen
2011 (2012)Dhr. J. van Aken in 2011 genomineerd, maar op 8 maart 2012 de ring ontvangen
2014Dhr. H. Stohr
2016Henk Kwakkernaat
2018mw. M. Derwig
2020Elisabeth Prins
2023Connie Wezeman