Overdracht collectie naar Ursulinenconvent

Voorpagina » Nieuws » Overdracht collectie naar Ursulinenconvent

Museum Valkenburg heeft een belangrijk onderdeel van haar collectie overgedragen aan de Stichting Internationaal Familiemuseum Ursulinenconvent in Eijsden. Het betreft de complete, uit 1000 stukken bestaande, historische inventaris van de voormalige apotheek Hupperetz uit Gulpen. De familie Hupperetz bestiert al 150 jaar apotheken. Deze inventaris stamt uit de beginperiode van deze dynastie en laat mooi zien op welke wijze medicijnen werden samengesteld en verstrekt. De collectie heeft in het Ursulinenconvent een permanente en bijzondere plek gevonden en past volledig in de doelstelling van dit Historisch Familiemuseum. Een prachtige aanvulling.

Ter bekrachtiging van deze bijzondere uitleen werd de bruikleenovereenkomst ondertekend door de bestuursvoorzitter van Museum Valkenburg, Franklin Boon, en zijn evenknie Leo Barjestek van Waalwijk van Doorn. Deze gebeurtenis vond plaats onder het toeziend oog van vrijwilligers die de beide musea dragen.

De vrijwilligers van museum Valkenburg werden onthaald op koffie en vla en er werd een inkijk geboden in het ontstaan van het Ursulinenconvent en Familiemuseum. Met een bijzonder levendige rondleiding werd de dag afgesloten, met als voornemen een toekomstige samenwerking op velerlei fronten.