Gemeentelijke kunstcollectie is geen tentoonstelling waard 

Voorpagina » Nieuws » Kunst » Gemeentelijke kunstcollectie is geen tentoonstelling waard 

De gemeente en het Museum Valkenburg hebben de kunstcollectie die in beheer is bij de gemeente geïnventariseerd en op waarde geschat. De uitkomst is klip en klaar: deze collectie is geen tentoonstelling in Museum Valkenburg waard.

Hoe nu verder?
Er vindt nadere afstemming plaats hoe dan wel met de gemeentelijke kunstcollectie kan worden omgegaan.  Dit alles komt naar voren in antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA-raadslid Thomas Brune.