Geluidswand Openluchttheater valt duurder uit

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Geluidswand Openluchttheater valt duurder uit

Het realiseren van een geluidswand bij het Openluchttheater gaat in de papieren lopen. De gemeente heeft vanuit het geldende bestemmingsplan een verplichting om deze aan te brengen. Daarnaast hebben de gemeente en het bestuur van het Openluchttheater wensen waarvan zij vinden dat ze voor deze cultuurtempel van belang zijn. In de Kadernota lezen wij het volgende: “De kostenraming is zodanig hoog uitgevallen dat wij als college ervoor gekozen hebben een splitsing te maken tussen de opwaardering van het theater (wensen) en de geluidswand (verplichting gemeente).”

Geluidsscherm
Tijdens de voorjaarsvergadering van de gemeenteraad vraagt het college van B&W aan de raad alleen een besluit te nemen over de plaatsing van een geluidswand. En de uitvoering hiervan is trouwens ook nog een puntje. Na het overleg met de buurt, het bestuur van het theater en de gemeente is gekozen voor een wand van cortenstaal. Deze bijkt nu echter veel te duur uit te vallen.

Kokowall geluidsscherm

In de Kadernota stelt het college nu voor om op korte termijn voor een uitvoering in Kokowall te kiezen. De kosten voor het realiseren van een dergelijke afscheiding zijn geraamd op € 74.000,-. De raad heeft in een eerder stadium een krediet beschikbaar gesteld van € 35.000,-.

Realisatie dit jaar nog
Het college van B&W wil nog dit jaar de geluidswal realiseren. “Daarbij hanteren wij een goed omgevingsmanagement,” belooft wethouder Dauven. De buurt rond het Openluchttheater heeft nog geen kennis genomen van de nieuwe plannen. Er is ook nog geen nieuwe omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente. Voor de omgeving is van belang hoe groot de geluidsreductie is als de Kokowall wordt geplaatst.