Coronasteun voor lokale culturele voorzieningen: 4 tegen 61

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Coronasteun voor lokale culturele voorzieningen: 4 tegen 61

De bibliotheek Valkenburg, het Museum Valkenburg, het Openluchttheater en de Kunst- en Cultuurraad ontvangen via de gemeente elk maximaal € 10.000,- De 61 overige lokale culturele partijen gezamenlijk € 42.700,-. Deze laatste naar rato van het bedrag dat zij jaarlijks aan gemeentelijke subsidie ontvangen.

De grote 4
Zij moeten aantonen dat zij in 2020 als gevolg van de coronacrisis financiële schade hebben opgelopen. Is er geen of heel weinig financiële schade geweest, dan ontvangen zij niets of minder dan € 10.000,-.

De kleine 61
Deze partijen hoeven vanwege de kleine bedragen die zij ontvangen geen inzicht te geven in mogelijkerwijs geleden coronaschade. Ook kan het zijn dat de bijdrage aan deze 61 partijen nog iets verhoogd wordt. Dat is het geval als de grote 4 niet kunnen aantonen dat hun schade is opgelopen tot maximaal € 10.000,- per partij. In die situatie wordt het restantbedrag bij de grote 4 opnieuw verdeeld onder de 61 kleine partijen.

Rijksbijdrage
De gemeente kan deze uitkering geven omdat zij voor steun aan de door de coronacrisis getroffen lokale cultuursector € 94.700,- van het Rijk heeft ontvangen.

Gemeenschapshuizen
Eerder al keerde de gemeente via deze rijksbijdrage € 12.000,- uit aan de gemeenschapshuizen in de diverse kernen ter compensatie van hun coronaverliezen.