Plannen voor een nieuwe cultuurnota

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Plannen voor een nieuwe cultuurnota

Enige tijd geleden zijn er plannen gepubliceerd over een nieuwe toegang tot het Openluchttheater en aanpassingen van het horecagedeelte. Deze tekeningen werden al door TV Valkenburg op haar website openbaar gemaakt. Blijkbaar hangt de realisering van deze plannen nu samen met de wens van de gemeente een en nader te bezien in het licht van een nog op te stellen gemeentelijke cultuurnota.

Navraag bij de gemeente leverde als antwoord op: “We kunnen nog niets hierover zeggen, omdat de gesprekken hierover nog niet hebben plaatsgevonden.” Een antwoord dat opgevat zou kunnen worden als: “Er gaan binnenkort gesprekken over gevoerd worden.”

Bij verdere navraag deelde wethouder Jan Vermeer mee dat een concept-cultuurnota hem nog niet bereikt had ter bespreking. Wel zei hij op de hoogte te zijn van de plannen van het Openluchttheater voor een nieuwe entree, geluidswal en het aanleggen van een nieuwe foyer. Alvorens verdere uitspraken hierover te doen, wil Vermeer eerst een gesprek over het totale plan.

Het openluchttheater reageert enkel met de mededeling dat na diverse malen uitstel nu op korte termijn een gesprek gepland is met een delegatie van het college van B&W over de plannen.