Wijziging afrekensystematiek Omnibuzz

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Wijziging afrekensystematiek Omnibuzz

Momenteel zijn gesprekken gaande over het omrekenen van de betaalzones naar kilometers bij Omnibuzz met uitzondering van de opstapzone. Deze blijft gehandhaafd op € 0,86. Alle raadsfracties waren van mening dat dit vooralsnog geen nadelige gevolgen mag hebben voor de inwoners van de gemeente. Eventuele doorberekeningen kunnen dan worden opgenomen in de nieuwe begrotingen vanaf 2025. De  gemeente Valkenburg  heeft al in een eerdere situatie  een meerbetaling van  € 28.500,- moeten voldoen. Hilde Baay (PGP) verwees hierna.

Wethouder Jef Kleijnen deelde nog mede dat Omnibuzz de het gewijzigde afrekeningssysteem wil invoeren op 1 januari 2023.  Het bedrijf geeft aan dat de klant er financieel geen nadelige gevolgen van zal ondervinden. Verder deelde wethouder Jef Kleijnen nog mede dat de regeling gaat gelden voor het hele vervoergebied van Omnibuzz in Limburg en dat op 6 juli 2022 al 30 Limburgse gemeenten een besluit tot de nieuwe regeling hebben genomen. Overigens beslist de gemeente uiteindelijk over het tarief voor haar inwoners.

Archieffoto TV Valkenburg