Wie heeft er een fijnspar van 25 meter voor de Jonkheid?

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Wie heeft er een fijnspar van 25 meter voor de Jonkheid?

Om de traditie van de mei-den planting in ere te kunnen houden, vraagt de Jonkheid Boete de Poort particuliere grondeigenaren of zij een fijnspar van minstens 25 meter willen afstaan. Alle Jonkheden in Zuid-Limburg hebben onlangs een schrijven van Staatsbosbeheer ontvangen waarin  is medegedeeld dat Staatsbosbeheer geen medewerking meer verleent aan het kappen van sparren.

jonkheid boete de poort mei-den planting

Als reden hiervan wordt de achtergelaten ravage na het kappen opgegeven. Met de aankondiging van deze maatregel komt de jaarlijkse traditie in gevaar.

De Jonkheid Boete de Poort komt met haar leden zelf de spar kappen en weghalen. Wie kan helpen? Laat het de vereniging weten via jonkheidvallekeberg@hotmail.com

Foto’s Jonkheid Boete de Poort