Vergeten groenten uit de Prehistorie – Eenkoren

Voorpagina » Nieuws » Vergeten groenten uit de Prehistorie – Eenkoren

Tegenwoordig haal je je brood bij de bakker of supermarkt. Dat was duizenden jaren geleden wel anders. De mens moest zelf in zijn eigen voedsel voorzien. Ze aten datgene dat op hun pad kwam. Pas toen de mens de grond leerde cultiveren, kon men zichzelf gaan vestigen in nederzettingen.

De prehistorie met betrekking tot menselijke activiteiten begint al miljoenen jaren terug met verschillende menstypen. Ons verhaal met betrekking tot de cultuur van de bandkeramiek is in die verhouding maar kort geleden. We gaan terug in de tijd tot ongeveer 5000 jaar voor Christus. De Bandkeramiekers, een volk afkomstig uit het noordelijk deel van de Balkan bezocht onze contreien en was vooral geïnteresseerd in de Limburgse vruchtbare löss grond. Dit resulteerde in een mooie aftrap voor de eerste boeren die cultiverend waren ingesteld en waarmee een agrarische cultuur werd geboren.

Dit jaar is Marcel Conraads begonnen met een experiment rondom vergeten groenten uit de Prehistorie. Met een van die gewassen genaamd “Eenkoren” neemt hij jullie op tijdreis terug in die tijd. Eenkoren (Triticum Monococcum) is één van de vroegst gecultiveerde tarwesoort, die in de Prehistorie door de Bandkeramiekers werd gebruikt in hun voedselvoorziening.

Het zaad is niet bij ieder tuincentrum te koop. Na enig speurwerk is het zaad al vroeg in het jaar besteld. De Eenkoren wordt dit jaar net als destijds verbouwt in een moestuin, in de volle grond. In april is de grond vrijgemaakt van onkruid en vervolgens is het zaad verdeeld over het stukje grond. Nu is het afwachten totdat zich iets laat zien…

Bezoekers van het Museum Valkenburg kunnen binnenkort op de Middenverdieping vitrines bekijken met vuurstenen werktuigen uit oude boeren culturen en nog verder terug in de tijd. Een terugblik die de moeite waard is als je bedenkt dat je hier het begin ziet van menselijk werktuig arsenaal met betrekking tot omgeving en tijd.