Vanaf 11 september weer de Corneliusoctaaf

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Vanaf 11 september weer de Corneliusoctaaf

In de periode van 11 t/m 19 september a.s. vindt in de H.Mauritiusparochie wederom het jaarlijkse octaaf ter ere van de H. Cornelius plaats. Deze heilige werd in 251 tot paus gekozen. Hij voerde een op vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar later het slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen.  Na zijn dood werd zijn verering alras snel verbreid.

De H. Cornelius wordt vooral aangeroepen voor verlichting van rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen alle vormen van overspanning en stress. Tijdens dit octaaf wordt er iedere dag een H.Mis opgedragen om 19.00 uur in de Mauritiuskerk, waarbij na afloop de zegen wordt gegeven en er gelegenheid is om de relikwie te vereren. Daarnaast is er op de zondagen tijdens het Octaaf van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid voor gebed, zegen en relikwieverering.

Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (11 sept.), harpiste Pauline Nieuwenhuijs (12 sept.), Jo Essers, begeleidt door organist Fred Piepers (18 sept.) en troubadour Thea Kollee  (19 sept.). Wegens de dan nog geldende coronaregels is er nog geen Corneliuswinkeltje in het portaal van de kerk. Wilt u tijdens het Corneliusoctaaf door de week een H. Mis bijwonen dan hoeft u hiervoor niet te reserveren. Voor de weekendmissen dient u wel te reserveren.

Foto Hein reuters, TV Valkenburg