Valkenburg lost armoedeprobleem op via eigen beleid

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Valkenburg lost armoedeprobleem op via eigen beleid

Tijdens de commissie Sociaal Domein van maandag 19 september 2022 vroegen alle partijen hoe in onze gemeente wordt gehandeld om de financiële problemen van de inwoners op orde te krijgen. Wethouder Jef Kleijnen antwoordde hierop dat Valkenburg in 2022 een eigen armoedebeleid heeft vastgesteld dat regelmatig door de raad zal worden besproken.

Hilde Baay (PGP) voegde hier nog aan toe dat landelijk in diverse gemeentes zgn. energiecoaches en energiefixers al werkzaam zijn. Zij voeren huis-aan-huis kleine reparaties uit, zoals tochtpreventies. Deze zijn gratis voor minima, de overige inwoners kunnen hiervan gebruik maken tegen een acceptabel tarief. Wethouder Niels Dauven deelde dat dit een bespreekpunt wordt in de komende commissie Fysiek Domein.

Beweegmakelaar
Wethouder Jef Kleijnen deelde tijdens de vergadering mede dat Remco Vijgenboom zijn taak als fulltime beweegmakelaar over 14 dagen weer gaat oppakken. Er is een nieuwe manager gevonden voor de begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenschap.

Skatepark
Veerle Markx (AB) vroeg om de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar meer te betrekken bij gemeentelijke zaken. Haar was ter ore gekomen dat deze jongeren graag de aanleg zagen van een skatepark en AB wil hiervoor graag begeleiding en mankracht leveren.