Houthemse oorkonden worden gedigitaliseerd

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Houthemse oorkonden worden gedigitaliseerd

Op initiatief van de Stichting Limburgse Oorkonden zijn uit het depot van het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht 450 Limburgse oorkonden van voor 1301 nader onderzocht en vertaald uit het latijn. Er zijn 40 oorkonden afkomstig van het adellijke Norbertinessen Stift dat destijds een klooster bezat in St. Gerlach, het huidige Houthem-St. Gerlach.

Expositie in Houthem
In de periode van 19 tot en met 26 september zijn diverse originele oorkonden te bezichtigen tijdens een expositie in de Schatkamer St. Gerlach. Er is een website beschikbaar. Voor info zie de website: www.waarvanakte.eu
Voor meer informatie rond het digitaliseren van de vele oorkonden hoort u in onderstaand video-item gemaakt door Fons Winteraeken en André Kerkhofs.