Valkenburg Centrum krijgt er twee Social Sofa’s bij

Voorpagina » Nieuws » Kunst » Valkenburg Centrum krijgt er twee Social Sofa’s bij

Het centrum van Valkenburg beschikt op dit moment over twee Social Sofa’s. Eentje is te vinden bij de vredesvlam nabij de kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara, de ander op het Walramplein. De bankjes zijn door haar felle kleuren bijna niet te missen. De bedoeling van het Social Sofa project is niet alleen de verfraaiing van de stad maar ook door kunst mensen bij elkaar te brengen. Op 5 mei komt wordt de derde Social Sofa in het Halderplein officieel in gebruik genomen.

Het project is een samenwerking tussen gemeente Valkenburg, De Valkenburgse ondernemers (BIZ), de Kernen, de seniorenraad, de Kunst en Cultuurraad, stichting Bokkenweken en het Platform Wereldburgerschap. Inmiddels hebben zij de voorbereidingen opgestart voor Social Sofa nummer vier. Die zal op 16 november onthuld worden bij de bibliotheek aan het Berkelplein. Voor deze vierde bank worden kunstenaars opgeroepen om zich te melden. Onder kunstenaars wordt verstaan ‘iedereen die zich geroepen voelt om een ontwerp te maken’. Het thema van de vierde bank is de Vallekebergsen Dieksjenaer.

Belangstellenden kunnen bij de bilbiotheek in Valkenburg een sjabloon ophalen waarbinnen het ontwerp moet passen. Sluitingsdatum voor inleveren van een ontwerp is eind februari. Daarna wordt een eerste selectie gemaakt. Deze selectie zal in de bibliotheek van Valkenburg gepresenteerd worden. Het publiek kan dan via een stemronde haar voorkeur uitspreken. Eind maart wordt de definitieve keuze gemaakt voor het ontwerp.

Behalve de Social Sofa’s in het centrum van Valkenburg staat er ook eentje op het Kerkplein in Schin op Geul en drie exemplaren bij de gemeenschapshuis Cascade in Vilt. Nummer 9 staat op de planning voor Sibbe.