Uitgelicht: Tabula Rasa, dementie verbeeld

Voorpagina » Nieuws » Uitgelicht: Tabula Rasa, dementie verbeeld

Museum Valkenburg wil betrokken zijn bij kunst en geschiedenis, maar ook bij maatschappelijke discussies. Zo vraagt de Stichting Alzheimer-Nederland permanent aandacht voor een probleem dat ons allen raakt. Een groeiend aantal mensen krijgt te maken met het ‘dementieel syndroom’, als patiënt of als mantelzorger. De expositie ‘Tabula Rasa’ gaat over het verdwijnen van onze herinneringen. Het brein van een kind is nog een ‘onbeschreven blad’ en in het brein van een mens met dementie wordt alles, wat tijdens zijn/haar leven ‘beschreven’ werd, weer langzaam gewist. Een aantal kunstenaars heeft zich verdiept in deze materie en werk gemaakt dat van toegevoegde waarde wil zijn in ons inzicht en begrip voor de gevolgen van deze ernstige ziekte. Het getoonde werk van Clemens Maassen geeft inzicht in het verloop van dementie en de pijnlijke gevolgen ervan voor de patiënt, familieleden, partner en voor de intramurale zorgaanbieders.

Foto: Theo Solberg

NB: Op zondag 14 januari 2024 om 11 uur zal Prof. Dr. Frans Verhey – Hoogleraar ouderenpsychiatrie Universiteit Maastricht om 11.00 uur in het museum een lezing geven over oorzaak en gevolg van dementie. U kunt zich aanmelden voor deze lezing door een mail te sturen naar: reserveer@museumvalkenburg.nl.