Uitgelicht: Compositie Gijs Gijsbers

Voorpagina » Nieuws » Uitgelicht: Compositie Gijs Gijsbers

De benaming Compositie heeft te maken met het ontstaan van de schilderijen van Gijs Gijsbers die nu in Museum Valkenburg hangen. Kunsthistorcus Prof.Dr. H. Jaffé hier over het volgende: “In de jaren ’60 neemt Gijsbers bewust afstand van de gewoonte titels aan zijn werken te geven: hij wil de associaties van de beschouwer niet aan banden leggen, en geeft er de voorkeur aan zijn werken in plaats van een titel een datering mee te geven. Deze dagtekening houdt een diepere betekenis in: zij wijst erop, dat deze doeken of gouaches op een bepaalde dag ‘geboren’ zijn, evenals mensen en dieren, dat zij het resultaat zijn van een groeiproces, dat zijn uitgangspunt heeft genomen bij een brok natuur, maar dat tal van transformaties – van associatieve of van compositorische aard- heeft ondergaan vóór zijn voltooiing..

De natuur is voor Gijs’ compositie het uitgangspunt, maar dan moet het begrip ‘natuur’ ook in zijn ruimste betekenis worden opgevat; het is niet zo, dat natuur voor Gijs alleen maar in het landschap is te vinden, of in een figuur. Alle vormen van de ons omgevende werkelijkheid kunnen voor Gijs aanleiding zijn tot een vrije improvisatie over een gegeven thema, het landschap, het stilleven, de figuur, het interieur.

(…) Natuur is voor Gijs niet een resultaat, niet de optelling van de voorwerpen der schepping, maar een beginsel van structuur, het plan van de schepping zelf.

De oorsprong van zijn verbeeldingen ligt niet in het geziene object; Gijs bezit het in zijn gemoed, hij draagt de natuur in zich. Juist daarom zoekt – en vindt – hij in deze jaren steeds meer de ordening, de organisch gegroeide harmonie. De tekeningen laten vaak de weg zien, langs welke een compositie tot steeds grotere klaarheid en ordening is gegroeid.

(…) Improvisatie en compositie zijn van oorsprong muzikale begrippen. En Gijs’ werk is dan ook door de muziek geïnspireerd. Ook daarom kunnen titels het wezen van deze werken niet omschrijven.”

De kunstwerken van Gijs Gijsbers maken deel uit van de expositie ‘Drie Vrienden’. Deze expositie laat ook werken zien van zijn vrienden Appie Drielsma en Jef Wishaupt. Ze zijn tot en met 21 januari te zien in Museum Valkenburg.