Tijdelijke toegangs- en parkeerontheffing verlengd

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Tijdelijke toegangs- en parkeerontheffing verlengd

De gemeente heeft de tijdelijke toegangs- en parkeerontheffing voor het door de watersnood getroffen centrum verlengd tot 13 juni 2022. Er vinden nog altijd veel werkzaamheden plaats, aldus de gemeente.

Bewoners/bedrijven die reeds in bezit zijn van deze tijdelijke ontheffing hoeven geen actie te ondernemen. Boa’s van de afdeling Handhaving zijn op de hoogte van deze verlenging. Vanaf 13 juni gaan de zakpalen (pollers) weer in bedrijf zoals vóór de wateroverlast het geval was. De tijdelijke ontheffingen zijn vanaf dan niet meer geldig. Voor werkzaamheden in het centrum of andere gebieden waar een parkeervergunning nodig is, moet vanaf 13 juni a.s. een reguliere incidentele werkvergunning worden aangevraagd via P1.