Nieuwe opvanglokatie voor gevluchte Oekraïeners

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Nieuwe opvanglokatie voor gevluchte Oekraïeners

Vanaf deze week wordt hotel Bergzicht aan de Daalhemerweg als gemeentelijke opvanglokatie in gebruik genomen.

Hotel Bergzicht aan de Daalhemerweg

Daar worden circa veertig vluchtelingen opgevangen. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. Dat laat het college van B&W de gemeenteraad weten in een brief. In Valkenburg aan de Geul worden circa 150 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in twee hotels in Schin op Geul en in Berg en Terblijt. Verder worden een onbekend aantal vluchtelingen opgevangen op privélocaties.

Nog meer noodopvangplekken
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 29 april jl. aan de gemeenten het aanvullende verzoek gedaan om onder coördinatie van de veiligheidsregio’s in totaal nog 25.000 noodopvangplekken te creëren.

Inzet van flexwoningen?
Binnen de regio is al geanticipeerd op het verzoek van de staatssecretaris. Omdat de opdracht voor 2.000 noodopvangplekken al lastig haalbaar blijkt te zijn, wordt voor de extra plekken gedacht aan alternatieve oplossingen zoals flexwoningen. In tegenstelling tot de huidige noodopvanglokaties kunnen flexwoningen in een later stadium ingezet worden als reguliere woningen. Momenteel worden potentiële locaties geïnventariseerd en op haalbaarheid getoetst.