Tijdelijke opvang 80 asielzoekers in Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Tijdelijke opvang 80 asielzoekers in Polfermolen

Vanaf maandag 8 augustus tot en met 23 augustus krijgen 80 asielzoekers tijdelijk onderdak in de Polfermolen. In de periode dat de vluchtelingen in de Polfermolen verblijven, zal er 24/7 toezicht zijn. Vanaf 23 augustus worden deze personen elders ondergebracht.
Zowel de theaterzaal, sporthal als ook de vergaderruimten in de Polfermolen zijn als gevolg van dit besluit niet beschikbaar van 8 tot en met 23 augustus. Vanaf woensdag 24 augustus zijn de ruimten weer beschikbaar.

Tijdelijke opvang
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) luidt de noodklok en heeft de gemeente Valkenburg an de Geul via de Veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL) gevraagd of er ruimte is om mensen tijdelijk op te vangen. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het verzoek van het COA en voor een zeer tijdelijke opvang de Polfermolen beschikbaar te stellen.

Archieffoto TV Valkenburg