Samenwerking tussen KWF en SamenLoop voor Hoop definitief afgelopen

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Samenwerking tussen KWF en SamenLoop voor Hoop definitief afgelopen

In april jongstleden publiceerde TV Valkenburg een ingezonden brief van Pieter van den Hof, voorzitter van SamenLoop voor Hoop Valkenburg aan de Geul. Hij memoreerde hierin aan het feit dat het KWF had besloten te stoppen met het faciliteren van het fenomeen SamenLoop voor Hoop. Na tweemaal uitstel vanwege Corona werkte de stichting met veel enthousiasme toe naar  september 2022. De stellige verwachting was dat dan weer alles ‘gewoon’ door kon gaan. Zover komt het dus helaas niet. 

KWF cheque

Acties
“In de aanloop naar onze Samenloop zijn er al diverse acties georganiseerd om ons streefbedrag te kunnen halen. Een woord van grote dank aan al deze mensen die initiatieven hebben ontplooid is zeker op zijn plaats. Er is een bedrag van liefst € 11.069,10 bijeengebracht door teams, sponsoren en donateurs. Hierbij mag ik zeker niet vergeten de tomeloze inzet van commissieleden en vrijwilligers te vermelden.  Het bedrag zullen we overhandigen aan het KWF.  Onze teleurstelling is enorm groot, we vinden echter steun in de wetenschap dat het bedrag wordt besteed aan onderzoek naar kanker en ondersteuning van de betrokkenen, “ aldus van den Hof.