Samenwerking kastelenpark Valkenburg – Schin op Geul 

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Samenwerking kastelenpark Valkenburg – Schin op Geul 

Het landelijke gebied tussen Valkenburg aan de Geul en Schin op Geul met daarin de drie kastelen Oost, Schaloen en Genhoes en het Geulpark heeft sinds kort de naam ‘Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul’.

Samenwerking
In dit gebied zijn Natuurmonumenten en Waterschap Limburg grootgrondbezitters. Met de gemeente zijn deze partijen nu in gesprek met als streven dit gebied meer uitstraling te geven.

Watersnoodramp
De omgeving van het Kastelenpark is ook opgenomen in een ander lopend onderzoek naar het hele stroomgebied van de Geul. Dit is gestart nadat medio juli j.l. de Geul zich van haar slechtste kant heeft laten zien. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen uiteraard van invloed zijn op de wensen voor het Kastelenpark.

Zomer 2022
In de zomer van 2022 moeten de plannen voor het Kastelenpark gelijktijdig met het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Valkenburg-Oost zijn afgerond. Er moet wel nog onderzocht worden hoe het geld gegenereerd kan worden om die plannen uit te voeren.

Archieffoto TV Valkenburg