Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg ter inzage

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg ter inzage

Het rampbestrijdingsplan van de Veiligheidsregio Zuid- en Noord-Limburg beschrijft de manier  waarop beide instanties zullen optreden bij hoogwaterscenario’s. Door het plan wordt mede geborgd dat alle overheden en andere betrokken organisaties bij een dreigende overstroming op een doelmatige manier optreden om inwoners in veiligheid te brengen.

Inzage
Het rampbestrijdingsplan ligt tot en met 29 november ter inzage. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het inzien tijdens openingstijden inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het plan is hier te downloadenIedere inwoner kan erop reageren. Dit kan schriftelijk tot en met 29 november 2022 bij het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg wil op 2 december het herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg vaststellen.

Archieffoto TV Valkenburg