Raadslid noemt antwoord van college grote flauwekul 

Voorpagina » Nieuws » Kunst » Raadslid noemt antwoord van college grote flauwekul 

Voor het aanbrengen van murals op de grauwe pilaren van het A79 dalviaduct over de Beekstraat ontbreken geld en capaciteit. Verder is er geen beleidskader. Dit is het antwoord van burgemeester en wethouders op vragen over deze mogelijkheid van het CDA-raadslid Thomas Brune.

Politieke wil
Desgevraagd laat Thomas Brune weten dat beleidskaders voor een dergelijk project niet nodig zijn. “Als de politiek op deze pilaren murals wil dan kan dit als project worden aangegrepen en daarna projectmatig worden uitgewerkt.”

Capaciteit en budget 
“Capaciteit is te creëren,” aldus het CDA-raadslid. “Je kunt een kunstenaar veel vrijheid geven binnen door de gemeente op te stellen criteria. Geld is ook geen probleem. In het potje investeringsreserve kunst in openbare ruimte zit einde dit begrotingsjaar rond de € 400.000,-.”
Het CDA-raadslid geeft ook aan dat er voor het aanbrengen van rurale op deze grauwe pilaren van dit dalviaduct absoluut draagvlak is. “Dat hebben de reacties op de door TV Valkenburg geplaatste poll uitgewezen.”

Het raadslid is nog niet klaar met dit onderwerp. Hij komt er in de eerstvolgende raadsvergadering op terug.

Archieffoto TV Valkenburg