Oude gedenkplaat Irene-Emma-Elisabeth-kerk gevonden

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Oude gedenkplaat Irene-Emma-Elisabeth-kerk gevonden

Tijdens opruimwerkzaamheden op de zolder van de Kloosterkerk aan de Oosterweg stuitte kerkrentmeester Bernhard Katerberg van de Protestantse Gemeente op een oude gedenkplaat. Afgelopen zondag 30 april werd de plaat overhandigd aan de nieuwe eigenaar van het gebouw in de Plenkertstraat.

Plenkertstraat
Na enig onderzoek blijkt dat toenmalig burgemeester Loisel de plaat aan het College van Rentmeesters van de Protestantse kerk in de Plenkertstraat had geschonken. Leden van de familie Loisel liggen begraven in de grafkapel in de kerk. In 1939 werd het gebouw gedoopt als ‘Irene-Emma-Elisabeth kerk’. Vandaar de naam Irenekerk. “Die gedenkplaat hoort daar thuis. Het C.V.K. van de P.G.M.H. (dit is het College van kerkrentmeesters van de Protestantse  Gemeente Maas-Heuvelland, red.) heeft besloten de gedenkplaat in bruikleen over te dragen aan de nieuwe eigenaren. De plaat krijgt een prominente plek in het halletje van het gebouw dat in 1891 gebouwd werd. Wij zijn als Protestantse Gemeente erg blij dat daarmee de gedenkplaat weer terugkeert in “ons” kerkje.

Foto’s Stef Grit, TV Valkenburg