Hub Ramakers nieuwe zilveren meibokdrager

Voorpagina » Nieuws » Hub Ramakers nieuwe zilveren meibokdrager

De 29ste zilveren meibok werd zaterdagavond 29 april toegekend aan Hub Ramakers. Hij kreeg het zilveren kleinood vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. Hij wordt de peetvader van de Jeugjónkheid genoemd. Hij richtte de vereniging begin jaren ’90 op en trok een decennium lang de kar. Zodoende kon de jeugd proeven aan het lidmaatschap van de jonkheid om door te stromen naar de ‘grote’ jonkheid. Daarvan is Hub Ramakers 24 jaar lid geweest en heeft hij twee maal de Orde van Verdienste ontvangen.

Hij is vaandrig van Scouting Valkenburg en lid van de Jonge Nobele schutterij geweest. De laatste jaren hij heeft zich ingezet voor het vluchtelingenwerk in deze regio. In Valkenburg betekende hij veel voor de opvang van gevluchte Oekraïners en slachtoffers van de watersnoodramp.
De laudatio sprak Henk Kwakkernaat uit.

Video: Fons Winteraeken, TV Valkenburg