Open brief over beëndiging huurcontract in Berg

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Open brief over beëndiging huurcontract in Berg

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief van Jef Kleijnen uit Valkenburg aan de Geul. TV Valkenburg plaatst de open brief integraal.
——————-
Betreft: open brief overnemen huurcontract dhr. Bjorn Kemp van zijn overleden vader woning Op de Dries 35 Berg en Terblijt

Geacht bestuur,

Op 20 oktober 2021 heb ik u namens dhr. Bjorn Kemp per mail een indringend verzoek laten toekomen of het mogelijk was dat hij het huurcontact kon overnemen van zijn overleden vader. Ik heb u toen ook een uitgebreid betoog laten toekomen waarom dit zo noodzakelijk is. Ik heb toen het verzoek aan u gericht dat ik gaarne bereid zou zijn gezamenlijk met dhr. Bjorn Kemp en zijn zuster Elvira Kemp hier een persoonlijk onderhoud met u over te hebben, zodat ze de mogelijkheid geboden kregen om het een en ander nog eens nadrukkelijk mondeling toe te lichten. Op 15 november 2021 heb ik van u (via Maasvallei) een mailbericht ontvangen dat u geen uitzonderingen maakt voor deze situatie en dat ook al eerder aan de familie hebt aangegeven. U geeft ook aan dat u begrip hebt voor de trieste situatie van de familie Kemp , maar dan vervolgens wel aangeeft dat de woning op 30 december leeg opgeleverd dient te worden. Ik heb hier geen goed woord voor over. U geeft deze mensen zelf nog niet eens de kans om met u een persoonlijk onderhoud te hebben m.b.t. de zeer moeilijke situatie waar dhr. Bjorn Kemp , zijn dochtertje en ook zijn zuster mevr. Elvira Kemp in terecht zijn gekomen. Dit heb ik duidelijk naar u toe aangegeven in het mailbericht d.d. 20 oktober 2021. Maar schijnbaar bent u hiervoor ziende blind en horende doof. Want u hebt inmiddels wel een advocaat ingeschakeld. Deze heeft middels een aangetekend schrijven aan dhr. Bjorn Kemp laten weten, indien de woning op 30 december 2021 niet leeg opgeleverd is, Woningstichting Berg en Terblijt juridische stappen gaat ondernemen. Ook schijnt het al zo te zijn dat u de politie hebt ingeschakeld om tot uitzetting over te gaan. Toen ik dit hoorde viel ik bijna van mijn stoel.

Aangezien dit een open brief is zal ik het kort samenvatten wat de probleemstelling is. Voordat het overlijden van de vader van dhr. Kemp plaatsvond op 3 september 2021 had dhr. Bjorn Kemp zijn huur van zijn woning in Geulle opgezegd om voor zijn vader te gaan zorgen in zijn ouderlijk huis in Berg en Terblijt. 

De moeder is 7 jaar geleden overleden en daarvoor nam hij de zorg op zich. Maar helaas, de vader kwam te overlijden, terwijl Bjorn al met zijn dochtertje bij hem ingetrokken was. Zijn ouders woonden maar liefst 40 jaar in dit huis en Bjorn en Elvira zijn daar geboren, alsook het 11-jarig dochtertje. Het ouderlijk huis heeft dus een emotionele waarde voor hun allen. Ze zouden het erg fijn vinden om bij elkaar in de buurt te zijn, zowel voor hun als hun kinderen, vanwege het feit dat ze alleen elkaar nog hebben. Verder staat de buurt helemaal achter hen om daar te blijven wonen. De vader was een graag geziene man in het dorp en bracht hier maar liefst 30 jaar de krant rond. Verder zit de dochter van Bjorn op de school in Berg en Terblijt. Hij heeft dit gedaan omdat hij ingetrokken was bij zijn vader om hem te verzorgen en natuurlijk niet verwacht dat zijn vader zou overlijden. 

N.a.v. het bovenstaande wil ik u indringende verzoeken om een persoonlijk onderhoud aan te gaan met dhr. Bjorn Kemp en zijn zuster. Dit om tot een oplossing te komen van het gigantisch probleem waar           dhr. Bjorn Kemp zonder zijn schuld in terecht is gekomen. Want als hij met zijn dochter op straat komt te staan zullen zij dakloos worden. En dat is toch onmenselijk juist in de winter, vlak voor de feestdagen en in deze erbarmelijke coronatijd. Dit alles moeten wij toch zeker niet willen!!!!

In afwachting op een snelle en positieve reactie van uw kant,

Jef Kleijnen
———————–
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.