Nieuwe dorpskalender Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Nieuwe dorpskalender Schin op Geul

Ook dit jaar heeft de Heemkundevereniging Schin op Geul weer een dorpskalender met oude foto’s samengesteld.

Bovendien bevat hij gegevens over geplande evenementen in deze kern.

Deze kalender kost € 6,- en kan besteld worden door dit bedrag te stortren op rek.nr. NL26RABO0146610237 onder vermelding van uw adres.

Telefonisch te bestellen onder nr. 043 459 22 95 of 06 18 90 20 51.