Kerstattentie voor alleenstaande 75-plussers

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Kerstattentie voor alleenstaande 75-plussers

Helaas moet de Seniorenraad Valkenburg ook dit jaar alle geplande activiteiten door de coronamaatregelen laten vervallen. De afgelaste Seniorendag van 6 november jl. wordt verplaatst naar begin 2022 als deze bijeenkomst op een verantwoordde manier kan plaatsvinden.

Wel wil de Seniorenraad graag een kerstattentie aanbieden aan alleenstaande 75-plussers van Valkenburg aan de Geul. Komt u hiervoor in aanmerking, of kent u iemand die alleenstaand en ouder dan 75 jaar is, stuur dan een bericht naar de Seniorenraad voor 5 december a.s.

Mail naar: seniorenraadvalkenburg@gmail.com
Aanmelden kan ook via de post naar: Seniorenraad, Pr. Willem Alexanderlaan 67, 6301 TS Valkenburg.
Of bellen naar Jef Pluijmen 06 53 57 86 52.