Meer informatie over gevonden kelder in Vilt

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Meer informatie over gevonden kelder in Vilt

Enkele weken gelden werd tijdens de reparatie van een wegverzakking in de Leijstenstraat in Vilt een kelder opgegraven. TV Valkenburg besteedde hieraan uitgebreid aandacht. Patricq Houten, geboren in 1956 en oud-inwoner van Vilt, was zo attent om nog aanvullende informatie over de toestand in Vilt in de jaren ’50 en ’60 aan TV Valkenburg te laten toekomen. Interessante informatie die u in onderstaand schrijven kunt lezen.

Gewelf

“In mijn jonge jaren lag aan de overkant van de Vinkenweg een grote boomgaard die eigendom was van de familie Maessen. Deze boomgaard werd begrensd door de Vinkenweg, de huidige Nachtegaalstraat, de Leijstenstraat en de Rijksweg. Hij was afgezet met een meidoornhaag. Langs de Rijksweg was aan de westzijde van de boerderij een gedeelte meidoorn en een gedeelte mergelmuur die aansloot op de boerderij. Aan de oostzijde was een volledige mergel muur vanaf de boerderij tot de hoek met de Leijstenstraat en een stukje langs de Leijstenstraat tot aan een schuur die deel  uitmaakte van de grens van het perceel met de Leijstenstraat. Deze schuur lag op het terrein van de familie Maessen, ter hoogte van de garage en het tankstation Sebregts aan de overzijde van de Leijstenstraat. Tussen de boerderij en de schuur lag een grote (drink)poel. De schuur was gebouwd met mergelblokken en aan de westzijde open.  De vloer in de schuur was aan de zuidzijde voor iets minder dan de helft ingestort . Misschien was men al met een gedeeltelijke sloop begonnen. De schuur was volledig onderkelderd met rechte mergelstenen muren. Aan de noordzijde van deze kelder was een deur die toegang gaf tot een tweede kelder. Dit is waarschijnlijk de kelder die kort geleden de oorzaak was van de wegverzakking, want hij ligt precies op de toenmalige grens met de Leijstenstraat die veel smaller was dan nu het geval is

schets situatie

De boerderij werd bewoond door de drie vrijgezelle zusters Maessen: Mia, Stella en Tilke. Met name Mia en Stella waren degenen die wij als jeugd op de korrel namen door de boomgaard in te gaan en te roepen dat fruit werd geplukt in hun boomgaard. We riepen dan: “Mia (of Stella) ze zitte aan de proeme” (of ander fruit dat rijp was). En niet zonder succes, want binnen de kortste keren kwam een van de dames de boomgaard in om ons weg te jagen. Ik denk nu dat het ook voor hen een spelletje was. Naderhand zijn zij gaan wonen in een bungalow (langs de Rijksweg) die in de voormalige boomgaard is gebouwd en niet ver van de boerderij is gelegen. De bebouwing van de boomgaard is in fases voltrokken met als laatste fase de “nieuwe buur t” met de Merelstraat en de Zwaluwstraat.”

Bekijk hier het video-item met uitleg van Jan Harings

Foto’s archief TV Valkenburg, schets gemaakt door Patricq Houten