Lokaal sociaal team gaat hulpvragen monitoren en behandelen

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Lokaal sociaal team gaat hulpvragen monitoren en behandelen

“We willen graag een slag maken in het integraal benaderen en behandelen van hulpvragen van onze inwoners,” aldus wethouder Jef Kleijnen in een Raadsinformatiebulletin. Om dit te bereiken, gaat een sociaal team samenwerken met o.a. gezinscoaches, maatschappelijk werk en jongerenwerk. Wekelijks komen zij samen om anoniem de meldingen en vragen die binnenkomen te bespreken en optimaal elkaars expertise in te zetten. Als er andere disciplines bij een casus betrokken dienen te worden, dan zullen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Het doel van dit alles is om maatwerk te kunnen leveren.

oosterbeemd

Vanwege de spreiding en bereikbaarheid is gekozen voor twee locaties en twee verschillende dagen: op donderdag in gemeenschapshuis Cascade in Vilt en op mandag in zorgcentrum in Valkenburg. Tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen burgers vrij inlopen, ’s middags kunnen gesprekken op afspraak plaatsvinden. De eerste bijeenkomst is aanstaande donderdag 3 november in Vilt.