Kinderopvang bezoekt Museum Vakenburg

Voorpagina » Nieuws » Kinderopvang bezoekt Museum Vakenburg

Museum Valkenburg wil graag de jeugd bereiken met haar interessante historische aanbod. Hiervoor heeft zij contact gezocht met de kinderopvang van Valkenburg, MIK-PIW-groep. Samen met het team van de Buitenschoolse Opvang (BSO) is er een mooi programma uitgewerkt voor de oudste kinderen van de BSO. In deze vakantieweken gaan de kinderen het museum twee keer bezoeken.

De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van de vuursteenmijntjes. Uit vondsten van bewerkte vuursteen is gebleken dat de Neanderthalers al 200.000 jaar geleden het Geuldal bevolkten. Vuurstenen werktuigen zijn de bewijzen van de aanwezigheid van de prehistorische mens. In de late steentijd, zo’n 5500 jaar geleden, settelden jagers en verzamelaars zich in het Geuldal. De vuursteenmijnen werden op grote schaal geëxploiteerd; vuursteen was een populair exportproduct. Hiermee had Valkenburg destijds de eerste industrie. Het museum toont een uitgebreide collectie van verschillende vuurstenen artefacten en laat de kinderen graag kennis maken met het bewerken van de vuursteen.

De tweede bijeenkomst zal in het teken staan van het restauratie-atelier. Onze archeologische werkgroep houdt zich bezig met divers opgravingsmateriaal uit de geschiedenis van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hier kunnen de kinderen zien hoe opgravingsresultaten worden verwerkt. Ze kunnen mee helpen puzzelen met de duizenden scherven, het reconstrueren van verschillende objecten of het documenteren van opgravingsmateriaal.

Met deze twee interessante activiteiten kunnen we de kinderen van Valkenburg een historisch kijkje in Museum Valkenburg geven. We gaan er vanuit dat dit dan ook naar meer gaat smaken.