Financiële compensatie door zeer hoge gasprijzen

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Financiële compensatie door zeer hoge gasprijzen

Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om inwoners die in de bijstand zitten € 200,- voorschot te geven. Andere inwoners die in de financiële problemen komen door de zeer hoge gasprijzen, kunnen daarvoor te zijner tijd een aanvraag indienen. Het verschil in benadering heeft te maken met de bekendheid wie in de bijstand zit, een regeling die de gemeente uitvoert.

Schandaal
Wethouder financiën Niels Dauven laat desgevraagd weten het “een grof schandaal te vinden dat het Rijk in januari aankondigde inwoners te compenseren maar vervolgens geen besluit daarover neemt. “Ik heb vanmorgen in het college van B&W, samen met Remy Meijers van Sociaal Domein, de kwestie besproken. Het gehele college staat achter het voornemen,” aldus Dauven.

Achteraf
Dauven is niet bevreesd dat het uit te keren geld niet door het Rijk terugbetaald zal worden. “Dat heeft het Rijk ook gedaan bij de coronagelden. Dat komt goed. Valkenburg aan de Geul heeft circa 350 personen in de Bijstand zitten. Het gaat in ieder geval om € 70.000,- voor deze inwoners.