Documentaire Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Documentaire Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten

Het idee om graven van Amerikaanse bevrijders te adopteren is ontstaan in februari 1945. Hiervoor werd toen het “Burger Comité Margraten” opgericht. Het comité stelde zich ten doel om de inrichting van de Amerikaanse begraafplaats te ondersteunen door een grootscheepse adoptie-actie. In deze documentaire komen zowel leden van de Stichting aan het woord, alsmede een aantal adoptanten van graven op de begraafplaats. Daarnaast wordt verteld over het ontstaan en de geschiedenis van de begraafplaats en de betekenis van het adoptieprogramma.

Adoptanten en nabestaanden
Het “Burger Comité Margraten” was er mede verantwoordelijk voor dat vanaf 1946 een uitgebreide correspondentie op gang kwam tussen de adoptanten en de nabestaanden van gesneuvelden. Dat resulteerde heel vaak in contacten/vriendschapsbanden, die vandaag de dag nog bestaan. Door vergrijzing van de leden van het burgercomité en de komst van nieuwe administratie- en communicatieapparatuur werd het werk van het comité in 2002 overgenomen door de daarvoor in het leven geroepen Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten.

Shomon
Bij de eerste Memorial Day in 1945 waren alle graven versierd met bloemen. Bij de tweede Memorial Day een jaar later waren alle, toen nog 18.764 graven, geadopteerd. Kapitein Shomon – de grondlegger van de Amerikaanse begraafplaats – prees de comitéleden voor al het werk dat was verzet. De Stichting ziet het als haar voornaamste taak om de werkzaamheden van het voormalige burgercomité voort te zetten.

Bekijk de documentaire via TV Valkenburg dagelijks om 11, 16 en 21 uur tot en met zaterdag 5 juni 2021.
Voor meer info: www.adoptiegraven-margraten.nl