Coronacrisis: Kerkbezoek uitgebreid

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Coronacrisis: Kerkbezoek uitgebreid

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan van het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april jl. maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

Foto Hein Reuters, TV Valkenburg