Boshommelproject in het Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Boshommelproject in het Geuldal

In ’t Geboew in Schin op Geul gaf prof. dr. ir. David Kleijn van de Universiteit Wageningen, als leider van het in 2013 gestarte project, een lezing.

prof. dr. ir. David Kleijn

Helaas kon hij niet persoonlijk aanwezig zijn door corona, daarom vond de lezing plaats via een Zoom-verbinding.

Onder het motto “breng bloemen in het landschap” worden nu al enkele jaren in samenwerking met diverse gemeenten (Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem) en natuurorganisaties bij-vriendelijke terreinen ingericht zoals natuurweides, waterbuffers, wegbermen akkerzomen en scheerheggen. Het doel is een aantrekkelijker landschap te creëeren met meer biodiversiteit en een terugkeer van bepaalde bijensoorten. Vooral de van de boshommel stond centraal. In 2021 werd deze voor de eerste keer aangetroffen in de wegberm aan de Luytenweg in Schin op Geul, men gaat ervan uit dat deze soort zich hier nu gevestigd heeft. Uit een gehouden enquête bleek dat in Valkenburg aan de Geul de mooiste wegbermen van het Geuldal voorkomen. Ook blijken kolonies van andere bijsoorten, zoals de vierbandgroefbij en de zwarte sachembij zich in deze gebieden te hebben gevestigd.

In de rondvraag kwam naar voren dat het gazon in park Dersaborg uit gras bestaat en er geen bloemborders zijn die als fouragering voor bijen kunnen dienen. Er is echter wel een bijenhotel geplaatst. Dit wordt slechts door 10 soorten bijen bevolkt en voegt dus niet veel toe.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg