Binnenkort: Een kijkje achter de coulissen

Voorpagina » Nieuws » Kunst » Binnenkort: Een kijkje achter de coulissen

Unieke expositie van museum collectie

Museum Valkenburg heeft de afgelopen jaren regelmatig aanspraak gemaakt uit een rijke verzameling van kunst- en andere erfgoed collecties in openbaar bezit, de Collectie Nederland,. Een twintigtal werken bleef daarna in langdurige bruikleen in het depot van het museum.  Die werken, van onder meer Lei Molin, Ger Lataster, Jef Diederen, Frans Vos en Gèr Boosten, vormen de kern van deze unieke tentoonstelling.

Daarnaast aanvaardt Museum Valkenburg ook schenkingen als deze in het tentoonstellingsbeleid passen. De aanvaarding van nalatenschappen maakt het museum tot een bewaarplaats van kunst die de moeite van het conserveren waard is. Zo beschikt het museum over een collectie van bijzondere schilderijen van Charles Eijck en Jan van Helden. Deze unieke werken, maar ook een substantieel aantal archeologische schenkingen zijn te zien in de Grote Zaal van Museum Valkenburg van 29 januari tot en met 16 april 2023.

De expositie wordt zondag 29 januari 2023 om 14.00 uur geopend.