Bestedingstermijn subsidie restauratie grafmonument verlengd

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Bestedingstermijn subsidie restauratie grafmonument verlengd

De subsidietermijn om een nieuwe subsidie-aanvraag in te dienen door de Heemkundevereniging Schin op Geul is door het college van B&W verlengd met een jaar. Het gaat om een subsidie van € 2500,- voor de restauratie van het grafmonument van jhr. Louis de Villers de Pité op het kerkhof van Schin op Geul.

grafmonument van jhr. Louis de Villers de Pité

Opnieuw aanvragen
De heemkundekring heeft in 2020 bij de Provincie Limburg een subsidie in het kader van de regeling Klein Limburgs Erfgoed aangevraagd. Deze subsidie is niet toegekend omdat het subsidieplafond bereikt was. Nu er voor 2021 opnieuw budget beschikbaar is gesteld in het kader van bovengenoemde regeling heeft de heemkundekring, in overleg met de Provincie, de subsidie-aanvraag met succes opnieuw ingediend.

De heemkundekring heeft uitstel van de bestedingstermijn van de door de gemeente toegekende subsidie gevraagd tot 1 september 2022.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg