Bedrijfsleven neemt rol van gemeente over in Coöperatie Buitengoed 

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Bedrijfsleven neemt rol van gemeente over in Coöperatie Buitengoed 

Een ondernemerscoöperatie neemt de doelen en taken over die de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul zich in 2013 hebben gesteld: in het groene gebied tussen deze gemeenten de leegstaande landgoederen en historische gebouwen herbestemmen, openbare routes door het gebied aanleggen en verdere vergroening bevorderen.

website naarbuitengoed.nl

Naar Buitengoed
Dat is de naam van de coöperatie. De door de overheden gehanteerde naam Buitengoed Geul & Maas heeft nu afgedaan. De ondernemers geven aan dat zij het gebied tot bloei gaan brengen in het belang van het geheel én in het belang van zichzelf. Daarbij worden genoemd de cultuur, natuur, sociale samenhang en economie.

Rol overheden
Het Routenetwerk – bijvoorbeeld het fiets-/wandelpad door Ingendael – blijft de aandacht houden van de overheden. Met een inspanningsverplichting om de opgave en ambitie op dit onderdeel te realiseren.

Lees hier het raadsinformatiebulletin.