Zoektocht naar nieuw depot voor museum

Voorpagina » Nieuws » Kunst » Zoektocht naar nieuw depot voor museum

Het bestuur van Museum Valkenburg is al geruime tijd op zoek naar nieuwe opslagruimte. Het huidige depot voldoet niet meer helemaal aan de eisen. Een depotruimte mag niet te warm, te koud, te vochtig of te droog zijn. Het risico bestaat dat het huidige depot door de Nederlandse Museumvereniging wordt afgekeurd. Dan zou Museum Valkenburg zijn officiële status van museum kunnen verliezen en dat betekent een financiële ramp. Mensen die een geschikte ruimte hebben, mogen zich melden bij het museum.
Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.