Zeven Koninklijke lintjes in Valkenburg aan de Geul

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Zeven Koninklijke lintjes in Valkenburg aan de Geul

Maandag 26 april heeft burgemeester Prevoo zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners die zich op een bijzondere manier en voor langere tijd hebben ingezet voor de gemeenschap. Vanwege de coronaregels werden de onderscheidingen bij de gedecoreerden thuis opgespeld.

Wiel Beckers, Valkenburg (73 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Wiel Beckers is sinds 2004 lid van mannenkoor Koninklijk Walram’s Genootschap. Van 2007 tot 2019 was hij voorzitter van het mannenkoor. Het Koninklijk Walram’s Genootschap kent twee afdelingen, namelijk het mannenkoor en de harmonie. Vanaf 2015 is Wiel Beckers door het nannenkoor afgevaardigd naar het hoofdbestuur, waarin hij de functie van penningmeester bekleedt. Wiel Beckers geeft ook anderszins blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Hij is 12 jaar voorzitter geweest van de lokale afdeling van de VVD en is nog steeds lid van de steunfractie.

Magda Slootbeek – Van Laar, Schin op Geul, (61 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Magda Slootbeek – van Laar is al vele jaren muzikant (basklarinet) bij harmonie Sint Rosa uit Sibbe-IJzeren. Zij is met name zeer actief voor de jeugdharmonie. Door de contacten met de basisschool te onderhouden slaagt zij erin kinderen te interesseren voor muziek en zo nieuwe leden voor de harmonie te werven. Zij heeft een leerplan ontwikkeld voor de aspirant-leden van de drumband- en blazerssectie en coördineert de leerlingenopleiding. Daarnaast is Magda Slootbeek – Van Laar ook nog actief in haar eigen woongemeenschap Schin op Geul. Zij collecteert voor de kerk, de Hartstichting, Nierstichting en KWF kankerfonds.

Antoon Laeven, Schin op Geul (75 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Antoon Laeven is op meerdere fronten in touw voor de gemeenschap Schin op Geul. Zo is hij actief voor de parochie, eerst als lid van het kerkbestuur en sinds 2017 als lid van de parochiële adviescommissie. In federatief verband is hij lid van de pastoraatgroep. Hij is vanaf 2007 een actief lid van de Heemkunde vereniging en verzorgt publicaties over de geschiedenis van Schin op Geul. Vanaf 2015 is hij lid van de werkgroep Sociaal Domein van de dorpsraad De Heerlijkheid Schin op Geul. Daarnaast was hij 10 jaar bestuurslid van fanfare St. Cornelius. Hij wordt geroemd om zijn verbindende manier van samenwerken en zijn grote bereidwilligheid om zich als vrijwilliger in te zetten bij allerlei evenementen en activiteiten van diverse verenigingen en stichtingen.

Jo Laheije, Valkenburg (74 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jo Laheije is vanaf 1985 lid van het mannenkoor Koninklijk Walram’s Genootschap. In 1995 werd hij voorzitter van de muziekcommissie, een functie die hij tot nu met veel energie en betrokkenheid invult. De muziekcommissie houdt zich met de repertoirekeuze en de interactie met de koorleden. Als voorzitter muziekcommissie houdt hij jaarlijks functioneringsgesprekken met dirigent en begeleiders. Bij de voorbereiding van uitvoeringen draagt hij zorg voor een goede afstemming van het geluid en een adequate inrichting van het podium. Tevens is hij vice-voorzitter van het bestuur van het mannenkoor en bestuurslid van het hoofdbestuur.

Jan Duijsings, Vilt (71 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jan Duijsings was van 1972 tot 1982 bestuurslid van het Open Jeugdwerk Vilt en heeft aan veel activiteiten in Vilt deelgenomen (voetbalclub, begeleider handbaljeugd). Ook nu nog organiseert hij jaarlijks voor de buurt een barbecue en ontbijt. Maar hij is vooral zeer actief voor harmonie Amicitia Vilt. Vanaf zijn achtste jaar is hij muzikant, verder heeft hij 27 jaar penningmeester geweest van de vereniging. Ook was hij lid van de uniformencommissie, beheerder van de instrumenten en het archief. Hij wierf fondsen voor de verenigingskas en was betrokken bij de bouw van gemeenschapshuis Cascade in Vilt.

Peter Jeurissen, Berg en Terblijt (76 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Peter Jeurissen is vanaf 1973 lid van het Nachtwachtgilde. Hij heeft zich in veel hoedanigheden dienstbaar gemaakt en ingezet voor deze bijzondere schuttersvereniging. Hij was tot de opheffing in 2000 van het drum- en klaroenkorps instructeur en ruim 20 jaar commandant. Al meer dan 25 jaar is hij tamboer-maître. In de levende reproductie van De Nachtwacht vervult hij met veel overgave de centrale rol van Frans Banninck Cocq. Vanaf 1990 is hij lid van het bestuur, waarvan 12,5 jaar voorzitter (2006-2019). Peter Jeurissen is vrijwilliger bij zorgcentrum Fonterhof, waar hij vele uren per week ondersteuning biedt bij meerdere activiteiten voor de bejaarden en zorgbehoevende bewoners. Ook is lid van de bewonersraad van woningstichting Berg en Terblijt.

Harrie Blom, Sibbe (62 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Harrie Blom is tamboer van harmonie Sint Rosa uit Sibbe-IJzeren. Hij is tevens penningmeester, beheerder van de uniformen en organisator van fundraising activiteiten. Harrie Blom is ook actief als kantinebeheerder bij voetbalclub SV Sibbe en penningmeester van de Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren. Hij is zeer betrokken bij de groevewandelingen die door de harmonie worden georganiseerd. Met zijn betrokkenheid en inzet voor de gemeenschap draagt hij bij aan het saamhorigheidsgevoel en de leefbaarheid in Sibbe-IJzeren.

Foto’s gemeente Valkenburg aan de Geul