World Clean-Up in deel van Geul in Valkenburg-centrum PLUS VIDEO

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » World Clean-Up in deel van Geul in Valkenburg-centrum PLUS VIDEO

Circa vijftien vrijwilligers hebben zaterdagochtend in twee uur tijd tweehonderd meter van de Geul ontdaan van plastic, blik, karton, ijzer, kabels en andere troep die er niet in thuishoren. Zelfs stukken goot en een groot snijmes waren de ‘gescoorde trofeeën’.

World cleanup day olie in de Geul

Jerrycan met dieselolie
Bij het opruimen werden nog meer vreemde voorwerpen gevonden, zoals een jerrycan met dieselolie! Bij het wegpakken ervan scheurde deze open en liep de dieselolie in de Geul. De stank was doordringend. De jerrycan lag onder de brug in de Wilhelminalaan in een door de watersnoodramp gecreëerd opvangbekken.

Troep
Onder de vrijwilligers bevonden zich leden van de visclub, burgemeester Daan Prevoo en wethouder Remy Meijers. Zij werden ondersteund door medewerkers van het wijkteam van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ondanks dat de watersnoodramp twee maanden achter ons ligt, bevat de Geul nog meer dan genoeg troep om verwijderd te worden. Het is vandaag per slot van rekening ‘World Clean-Up Day’.

Bekijk onderstaande video gemaakt door Fons Winteraeken, TV Valkenburg.