Wordt Samenwerkend Kindcentrum Berg duurder?

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Wordt Samenwerkend Kindcentrum Berg duurder?

Op dit moment wordt er overleg gevoerd tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en de stichting Kom Leren over de exacte locatie voor het  Samenwerkend Kindcentrum in Berg. Het gebouw zal gerealiseerd worden op de huidige of direct nabij de huidige locatie aan de Bosgaet/Lange Akker. Wethouder Remy Meijers verwacht dat eind februari op basis van de analyse van de varianten de besluitvorming over de voorkeurslocatie kan plaatsvinden.

Overleg met inwoners
Het ligt in de bedoeling om het bouwplan binnen de daarvoor afgesproken kaders, ruimtelijke inpassing en financiële middelen gerealiseerd te krijgen. Ondanks deze afspraken wordt nu al gewag gemaakt over mogelijke financiële overschrijding.
De omwonenden en belangengroeperingen in Berg worden tijdens het proces geïnformeerd over de procedure voor een exacte locatiekeuze, de gewenste voorkeurslocatie en het resultaat van de toets die plaatsvindt.

Klik hier om de nota van het college van B&W te lezen.
Archieffoto TV Valkenburg