Wonen in Berg op agenda Kernoverleg Berg en Terblijt

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Wonen in Berg op agenda Kernoverleg Berg en Terblijt

Donderdagavond 17 november vanaf 19:30 uur komt het Kernoverleg samen in het Gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Dit is de agenda:
1. Opening en mededelingen;
2. Nieuw initiatief: ontmoetingsplekken voor jong en oud;
Els van Laar ziet graag meer ontmoetingsplekken. Te beginnen met enkele picknickbanken in het parkje bij de kerk. Wie doet er mee?
3. Terugkoppeling resultaten dorpsagenda 2030;
Wat zijn de sterke en zwakke punten van ons dorp en welke kansen en bedreigingen zien we? We hebben de resultaten van vorige keer samengevat en delen die graag met jullie!
4. [DENK MEE!] Wonen in Berg en Terblijt;
Op het gebied van wonen in Berg en Terblijt werden er diverse zwakke punten en bedreigingen genoteerd. In deze workshop gaat het Kernoverleg op zoek naar wensen, ideeën en mogelijke oplossingen zodat het voor iedereen fijn wonen blijft.
5. Update projecten & lopende zaken;
5.1. Groenbeleidsplan Valkenburg aan de Geul
5.2. Doorstart D’r Moostuin
5.3. Nieuwbouw basisschool Berg
5.4. Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
5.5. Kribkeswandeling 2022
6. Rondvraag en sluiting.