In zijn presentatie zal professor Verhey de laatste stand van zaken bespreken en ingaan op vragen rondom dementie. Aansluitend aan de lezing kunnen de deelnemers de  expositie over dementie ‘Tabula Rasa’ bezoeken. Maar liefst 19 kunstenaars hebben kunstwerken gemaakt, gebaseerd op hun persoonlijke associaties en ervaringen met dit thema. Deze tentoonstelling is op 14 januari voor het laatst te zien.

U kunt zich aanmelden voor deze lezing door een mail te sturen naar: 

reserveer@museumvalkenburg.nl met vermelding van lezing ‘Dementie’, uw naam en het aantal personen.