Wateroverlast: Veel verenigingen gedupeerd

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Wateroverlast: Veel verenigingen gedupeerd

Naast alle particulieren en bedrijven hebben ook veel Valkenburgse verenigingen schade opgelopen door het watergeweld. Niet alle, zo blijkt bij navraag. Kur-kapel Falcobergia bijvoorbeeld heeft er geen nadelige gevolgen van ondervonden. “Onze spullen staan in de theaterzaal van De Polfermolen op het podium. Dat ligt uiteraard een heel stukhoger waardoor wij ervan gespaard zijn gebleven,” legt voorzitter Frank Marx uit. Ook brassband Sint Gerlach  Houthem en de muziekverenigingen in Schin op Geul hebben  zijn verschoond gebleven van alle ellende. 

Voetbalverenigingen
Van de voetbalclubs hebben VV Walram en SV Geuldal  ontzettend veel werk moeten verrichten om de boel weer enigszins  op orde te krijgen. Het kunstgrasveld van Walram was bedekt met een enorme laag slib, in de kantine was sprake van een grote ravage. 

Het hoofdveld van SV Geuldal was gedeeltelijk bezaaid met kiezelsteentjes die afkomstig waren van een stuk trottoir en straat die weggespoeld zijn. Ook de afrastering rondom het veld was niet bestand tegen het watergeweld en hierdoor deels vernield.

VV Iason daarentegen is er nog goed van afgekomen volgens penningmeester Hans Krutzer. Hij: “Onze kantine stond onder water, achtergebleven slib heeft troep veroorzaakt en het veld is overstroomd. Of de apparatuur in de kantine nog te gebruiken is, zal de tijd uitwijzen. Maar in vergelijking meet alle ellende die in Valkenburg is ontstaan is onze schadepost echt wel te overzien.”
Tekst loopt door onder de foto’s.

 

Overige sportverenigingen
Ook clubs die andere takken van sport bedrijven, zijn veelal gedupeerd. Judoclub Kano ontplooit de activiteiten in de gymzaal van Adelante. Voorzitter Esther Viervant-Tukker laat weten  dat een deel van de judomatten vernield is. ”Maar,” verzucht zij, “dat is niet het ergste. We gaan ervan uit dat die schade wordt vergoed . Veel erger is dat we zeker tot februari niet meer kunnen sporten in Adelante. We zijn dus op zoek naar een vervangende locatie. En dat is echt een groot probleem.” 

L.T.C. (Lawn Tennisclub, red.) Valkenburg is de buurman van VV Walram en heeft dus ook veel schade opgelopen.  Flinke vernielingen aan de banen en het terras zijn helaas feiten. Op de website wordt zelfs gesproken van een schadepost van tienduizenden euro’s. Inmiddels hebben gesprekken tussen de tennisvereniging, Sevagram en de gemeente ertoe geleid dat Sevagram een tijdelijke zorglocatie gaat realiseren op het complex van L.T.C. Valkenburg.

Geuldal Tennis/Padel en Ruitervereniging Sint Gerlach zijn net als VV IASON gehuisvest in Houthem. De tennis- en padelbanen zijn dusdanig beschadigd dat zij voorlopig niet meer gebruikt kunnen worden. 

Ook de Ruitervereniging is niet gespaard gebleven van overlast al valt die volgens voorzitter René Curfs nog mee. “De helft van het zand in de bak is weggespoeld. De twee koelkasten en een eenvoudige bakplaat in de schaftkeet zijn niet meer te gebruiken. Dat is natuurlijk jammer, maar wij hebben nog geluk gehad als je het vergelijkt met andere verenigingen. Met een paar duizend euro kunnen wij alles netjes herstellen en hoeven de leden er niet zelf voor op te draaien,” relativeert Curfs het voorval.
Tekst loopt door onder de foto’s.

Niet-sportverenigingen
Niet alleen veel sportclubs zitten met de handen in het haar. Wat te denken van harmonie Koninklijk Walram’s Genootschap? Het grootste deel van het slagwerk is onherstelbaar beschadigd. Bovendien zijn veel partituren waarvan een deel 80 jaar oud was, verloren gegaan.

Jonkheid Boete de Poort heeft te maken met veel schade aan de praalwagen. Kay Robeers hierover: “Het is de vraag wat de houten onderdelen gaan doen wanneer ze uiteindelijk zijn opgedroogd. Verder is het zeil van onze “waaktent” echt ontzettend nat geworden. Hopelijk gaat het niet schimmelen. Voor de rest mogen wij niet klagen.”

Schutterij Jonge Nobele

Op de website van Schutterij Jonge en Oude Nobele wordt uitgelegd dat er sprake is van aanzienlijke schade in de fourierskamer (zie foto). Maar ook bij die vereniging wordt een en ander op de juiste waarde geschat door te stellen dat de problemen veel groter hadden kunnen zijn. 

Renate Hambeukers van Schutterij Sint Martinus Houthem, is ook opgelucht. “Een aantal verlengsnoeren is onherstelbaar beschadigd.  Die kosten uiteraard genoeg geld maar ze zijn te vervangen. Het zag ernaar uit dat de motor van de kogelvanger rijp was voor de sloop. Gelukkig blijkt dat niet het geval te zijn, hij hoeft niet vervangen te worden,” legt ze uit.

Tot slot Carnavalssociëteit De Mirlitophile. Voorzitter Niels Jacobs geeft namens het bestuur aan op dit moment over eventuele schade nog niets te willen mededelen.

Foto’s zijn aangeleverd via de diverse verenigingen