Waardevolle eerste bijeenkomst “Óngerein”

Voorpagina » Nieuws » Waardevolle eerste bijeenkomst “Óngerein”

De Kunst en Cultuur Raad (KCR) heeft donderdag 14 maart jl. i.s.m. de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Sociaal Culturele Raad voor de culturele verenigingen en stichtingen in Valkenburg a/d Geul de eerste bijeenkomst “Óngerein” georganiseerd.

Een bijeenkomst met als doel om nader kennis met elkaar te maken, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en samen de schouders te zetten onder het toekomstbestendig maken van onze kleurrijke lokale (volks)cultuur met zijn rituelen, feesten en tradities.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met 22 deelnemende organisaties.

De deelnemers hebben in kleinere groepen kennis gemaakt met elkaar en samen gedeeld wat er goed gaat en waar de knelpunten liggen binnen de organisaties.

Op basis van deze inventarisatie zal de KCR in samenwerking met de Sociaal Culturele Raad en de gemeente Valkenburg aan de Geul vervolgacties inzetten met o.a. een lezingencyclus en tafelgesprekken. Daarnaast gaan zij samen met de deelnemende  culturele verenigingen en stichtingen op zoek naar oplossingen voor de ervaren knelpunten.

De vervolgacties zullen plaats vinden in de komende periode juni t/m november 2024.

Bij voldoende belangstelling en medewerking wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd in de vorm van een culturele uitmarkt  waarbij de culturele instellingen zich presenteren aan de inwoners van Valkenburg.

Kortom een aanzet tot een mooie en waardevolle samenwerking in een sfeer van “samen met onze culturele instellingen én Óngerein”.

Culturele verenigingen en stichtingen in Valkenburg a/d Geul zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de bijeenkomsten “Óngerein”.

Aanmelden kan via email: secr@1valkenburg.nl