Vijf jeugdlintjes uitgereikt tijdens de Koningsborrel

Voorpagina » Nieuws » Vijf jeugdlintjes uitgereikt tijdens de Koningsborrel

Op Koningsdag kwamen in het gemeentehuis Koninklijk gedecoreerden bij elkaar. De basisschooljeugd Sophie, Jesper en Thijs zitten op de OBS Broekhem, Lotte op St.Theresia in Ransdaal en Fenna op Sophianum in Gulpen. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Daan Prevoo ieder een jeugdlintje omdat zij een flesseninzamelingsactie hebben georganiseerd voor de medemens in Oekraïne. Zij vechten voor vrijheid en veiligheid.
 Directrice Eefje de Wever van de OBS Broekhem ontving een oorkonde omdat de school bereid was de inzamelingsactie te stimuleren en te ondersteunen. Kijk naar de video gemaakt door Jos Coenen van TV Valkenburg.