Verenigingssubsidie jaarlijks met 10% verhoogd

Voorpagina » Nieuws » Kunst » Verenigingssubsidie jaarlijks met 10% verhoogd

Alle verenigingen ontvangen met ingang van 1 januari 2023 jaarlijks 10% meer subsidie. Daarmee wordt een aangenomen motie van de fracties AB, VSP en VVD door het college van B&W uitgevoerd. De indexering geldt voor de basis-, activiteiten-, incidentele- en waarderingssubsidies. Met het uitvoeren van de motie betekent een extra uitgave van 22.000 euro voor de gemeente. De exploitatiesubsidies aan professionele instellingen vallen buiten de werking van het besluit.

Archieffoto TV Valkenburg